imade.vn

BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU

Click các hình bên dưới để xem chi tiết

Bộ nhận dạng thương hiệu: Valerie Jewellry

dich vu thiet ke do hoaBộ nhận dạng thương hiệu: Hoang Gia Cork

Bộ nhận dạng thương hiệu: Hoàng Gia TNS

Bộ nhận dạng thương hiệu: ITECH

Bộ nhận dạng thương hiệu: Tan Phong Technical

Bộ nhận dạng thương hiệu: GOSU BBQ

Bộ nhận dạng thương hiệu: Nhà hàng Phố Ngon 68

Bộ nhận dạng thương hiệu: Phu Hung Assurance

Bộ nhận dạng thương hiệu: Vietshirt

Bộ nhận dạng thương hiệu: YUKI SEPRE 24

Bộ nhận dạng thương hiệu: Tien Phong Advertising

Bộ nhận dạng thương hiệu: Gánh trái cây

Bộ nhận dạng thương hiệu: Difoco

Bộ nhận dạng thương hiệu: Hoang Gia Health

Bộ nhận dạng thương hiệu: Trần Gia Trang Cafe

dich vu thiet ke do hoaBộ nhận dạng thương hiệu: TEKSON

Bộ nhận dạng thương hiệu: Bác sĩ Gia đình Sài Gòn

Bộ nhận dạng thương hiệu: GONI

Bộ nhận dạng thương hiệu: Nhà hàng Lúa Vàng

Bộ nhận dạng thương hiệu: BB's Cafe

Bộ nhận dạng thương hiệu: Bảy bánh mì

Bộ nhận dạng thương hiệu: Le Binh Media Production

Bộ nhận dạng thương hiệu: ConCon

Bộ nhận dạng thương hiệu: Seahorse FC

Bộ nhận dạng thương hiệu: Aqua and More

Bộ nhận dạng thương hiệu: Nhà hàng 368

Bộ nhận dạng thương hiệu: Bảo Nguyên


KEY VISUAL / POSM

Click các hình bên dưới để xem chi tiết

KV&POSM: Hy Lam Mon

KV&POSM: Hy Lam Mon

KV&POSM: Hy Lam Mon

KV&POSM: Workshop DAT

KV&POSM: Hy Lam Mon

KV&POSM: THE FACE B.BAG

KV&POSM: Opening Ceremony AQUAMART

KV&POSM: Auto Show 2016

Photography: Grand Open GOSU BBQ

KV&POSM: Customer Conference 2023 - Skretting Vietnam

KV&POSM: Launching Casio FX-580VNX

KV&POSM: DAT-FIESTA

KV&POSM: Launching AOCare

KV&POSM: PAC CUP 2016


LAYOUT / BROCHURE - CATALOGUE

Click các hình bên dưới để xem chi tiết

KV&POSM: Hội nghị khách hàng BITEX

KV&POSM: DAT-BENE

KV&POSM: L'amant Cafe

Packaging & POSM: Products (Skretting Vietnam)

Profile: VSL Vietnam

Brochure chính sách DAT

Booklet: Hệ sinh thái DAT

Profile: Kiến Á

Profile: TNT Vietnam

Profile: My A D&C

Brochure: Giải pháp TĐH cơ bản

Catalogue: HISA

Catalogue: JTB Japan

KV&POSM: Vitnes Evides

Catalogue: JP Leather

Brochure: Giải pháp TĐH ngành gỗ

Catalogue: DAT

Catalogue: Tour East

Catalogue: DIC Group

Catalogue: B.Bag

Profile Skretting

Brochure: Giải pháp TĐH ngành nhựa

Booklet: Makita

Catalogue: Thái Bình Dương

Top of Page